Авария на Чернобыльской АЭС.

Resьmee

Ьmbritsevas meid keskkonnas on kхikidel elementidel loomulik biootiline ringkдik. Need elemendid mхjuvad ьmbritsevatele elusorganismidele. Kahjuliku mхju pхhjuseks elusorganismidele vхib olla radioaktiivsus. Radioaktiivsete elementide ohtlikkuks seisneb kiirguses. Eritatakse kiirgust, aga ka positroonid, neutronid, prootonid ja deitronid.

Radionukliide on kaht tьppi: loomulikud ja tehnogeensed. Loomulikud radionukliidid on loodusliku pдrit oluga ja tekkivad pдikesekiirguse mхjul. Tehnogeensed aga hakkasid ilmuma alles 20 sajandi 40-ndatel aastatel tuumareaktorite kasutamise kдigus ja tuumarelvade katsetamisel. Tuumareaktorid on niisuguste elementide nagu 85 Kr, 90 Sr, 137Cs, 131 I, 129 I, 135 Xe allikaks. Tuumarelvade katsetamine kдigus sattub maa ja atmosfддri umbes 200 radioaktiivset isotoopi. Radioaktiivsete jддtmete matmine, kivisoe pхletamine, mineraalvдetiste kasutamine pхhjustab keskkonna saastanust radionukliididega. Radionukliitidest on inimene jaoks kхige ohtlikumad 90 Sr, 89 Sr, 137 Cs, 131 I, sest nad kogunevad inimese organismis ja pхhjustavad erinevaid raskeid haigusi.

Kхige suurem tuumaavarii juhtus 26. aprillil 1986 aastal kell 01:24 Tрernoobхli tuumaelektrijaamas. Reaktoril viidi lдbi ohutuskatse, mis pхhjustas soojusplahvatuse. Terve maailm sai plahvatusest teada 30. aprillil. Enne seda katastroofi oli suuremaks avariiks 1979 aastal Trimail – Ailendis (Pensilvania, USA) toimunud avarii.

Radionukliidsed heiteained, mis saattusid keskkonda Tрernoobхli avarii tulemusena, olid erineva agregaatse ja kumilise koostisega. Algul oli radionukliidide toime nagu tolmul. Oli mдrgata цkosisteemide tхsist degradatsiooni, loomade hukkumine ja migratsioon, tekkisid geneetilised mutatsioonid. 1986 aasta juulis jдlgiti putukalt hukkumist radioaktiivse kiirguse tulemusena.

Inimese tervisele mхjuvad nii loomulikud kui ka tehnogeensed radionukleiidid. Loomulikke hulka kuuluvad jargmised radionukliidid: 14 C, 40 K, 238 U, 176 Lu jnt., tehnogeensete hulka 90 Sr, 89 Sr, 137 Cs, 131 I jnt.Loodusliku radiatsiooni tase on 15 Rцntgeen/h. Ьhes aastas teeb see 130 ml. ber (rцntgeni bioloogiline ekvivaleent), kuid inimtegevuse tulemusena suureneb aastane kiirgus umbes 590 ml.ber. Vдga ohtlik on radoon, mis esineb 222 Rn ja 220 Rn kujul. Radoon eritub maa alt ja ehitusmaterjalidest. See gaas on etiti ohtlik kinnistes ja tuulutamata ruumides. Radioaktiivne kiirgus pхhjustab vдhi arengu. Eriti intensiivselt kiirguvad organid, mille kaudu radionukliidid sattuvad organiismi: kilpnддre maks luustik lihased. Kхige hellamad radioaktiivse kiirguse korral on reproduktiivsed organid, silmad ja punane vereaju. Kui kiirguse maht on 5 Gr siis tekib raske silma rikkustamine (katarakta).

Inimesed kardavad tuumaelektrijamaid, sest nendel on puuduvad korralikud infoallikad tuumaenergija tootmist.

Перейти на страницу: 15 16 17 18 19 20 

Немного больше об экологии

Химия окружающей среды
В окружающей среде все элементы имеют естес ...

Оценка качества жизни у студентов экологического факультета
Качество жизни – категория, с помощью которой характеризуют существенные обстоятельства жизни населения, определяющие степень достоинства и свободы личности каждого человека, степень комфортности человека как внутри себя, так и в рамках общества. Качество жизни – о ...